OCHRONA ZAGROŻONYCH CHWASTÓW SEGETALNYCH
NA OPOLSZCZY¬NIEPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ¦RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 - 2013
dofinansowano ze ¶rodków
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ¦RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU
Home  |  O projekcie słowami  |  O projekcie w obrazkach  |  Aktualno¶ci  |  Poznaj chwasty  |  Publikacje  |  Kontakt


Kontakt:
Biuro Klubu Przyrodników
ul. 1 Maja 22,
66-200 ¦wiebodzin,

tel. (068) 3828236,
fax. (068) 3828236,

www: www.kp.org.pl
e-mail: kp@kp.org.pl     


(C) 2012-2013 by Klub Przyrodników