OCHRONA ZAGROŻONYCH CHWASTÓW SEGETALNYCH
NA OPOLSZCZYŹNIE



PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 - 2013
dofinansowano ze środków
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU
Home  |  O projekcie słowami  |  O projekcie w obrazkach  |  Aktualności  |  Poznaj chwasty  |  Publikacje  |  Kontakt


Aktualności:
Warsztaty z ochrony chwastów

24 marca i 14 maja 2013 w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu oraz 15 maja 2013 w Wołczynie i Komorznie zorganizowaliśmy warsztaty informacyjno - edukacyjne poświęcone problemom ochrony zagrożonych gatunków chwastów polnych Opolszczyzny. Celem spotkań było upowszechnienie wiedzy na temat ochrony bioróżnorodności krajobrazu rolniczego, ze szczególnym uwzględnieniem chwastów polnych.

Spotkania zorganizowano w ramach projektu "Ochrona zagrożonych gatunków chwastów segetalnych na Opolszczyźnie" realizowanego przez Klub Przyrodników a wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Łącznie w warsztatach uczestniczyło ponad 60 osób - nauczyciele, rolnicy, doradcy rolnośrodowiskowi, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, naukowcy, studenci i uczniowie, którzy zostali zapoznani z problematyką ochrony rzadkich gatunków roślin w krajobrazie rolniczym, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony chwastów polnych oraz efektami projektu. Zajęcia teoretyczne uzupełniły ćwiczenia praktyczne, przede wszystkim z rozpoznawania rzadkich i zagrożonych gatunków chwastów w terenie, prowadzone w kolekcjach zachowawczych i agrorezerwatach.



Pierwszy warsztat w Muzeum w Opolu - zajęcia teoretyczne.


... i rozmowy w kuluarach.


Drugi warsztat w Muzeum odbył się w zabytkowej stodole.


Część terenowa w agrorezerwacie.


... i kolekcji zachowawczej.


Prezentacja okazów zielnikowych podczas warsztatu w Wołczynie.




     


(C) 2012-2013 by Klub Przyrodników