OCHRONA ZAGROŻONYCH CHWASTÓW SEGETALNYCH
NA OPOLSZCZYŹNIEPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 - 2013
dofinansowano ze środków
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU
Home  |  O projekcie słowami  |  O projekcie w obrazkach  |  Aktualności  |  Poznaj chwasty  |  Publikacje  |  Kontakt


Aktualności:
Sesja: Ochrona zagrożonych gatunków chwastów segetalnych

W dniach 21 i 22 czerwca 2013, w ramach projektu "Ochrona zagrożonych gatunków chwastów segetalnych na Opolszczyźnie" zorganizowaliśmy sesję naukową podsumowującą projekt. Głównym celem spotkania była prezentacja i upowszechnienie efektów projektu, ale także wymiana informacji oraz dyskusja o metodyce ochrony chwastów segetalnych i podejmowanych w tym zakresie działaniach, a także perspektywach ochrony zagrożonych grup chwastów na Opolszczyźnie i w kraju.

W pierwszym dniu spotkania, w Sali Senackiej Uniwersytetu Opolskiego, odbyła się część referatowa, podczas której zaprezentowano doświadczenia, aspekty prawne oraz wyniki badań dotyczących ochrony chwastów segetalnych i innych zagrożonych elementów przyrody agrocenoz. W drugim dniu odbyła się część terenowa w tym zwiedzanie ostoi zagrozonych gatunków chwastów w okolicach Opola, a także kolekcji zachowawczej chwastów polnych i agrorezerwatu w Muzeum Wsi Opolskiej. Na zakończenie w jednym z zabytkowych spichlerzy na terenie Muzeum otwarto przygotowaną w ramach projektu edukacyjną ekspozycję "Chwasty są cenne".

Dzięki wsparciu projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu udział w konferencji był bezpłatny. Uczestniczyło w niej ponad 50 osób - naukowców, studentów, rolników, dziennikarzy, przedstawicieli administracji ochrony przyrody, ogrodów botanicznych i organizacji przyrodniczych.

Pełne teksty wygłoszonych podczas sesji wystąpień ukażą się w specjalnym zeszycie Przeglądu Przyrodniczego.Dzień pierwszy - sesja referatowa. (Fot. Roman Maniarski)


Miejsce - Sala Senacka Uniwersytetu Opolskiego. (Fot. Roman Maniarski)


Pierwszy referat. (Fot. Roman Maniarski)


Sesja popołudniowa. (Fot. Roman Maniarski)


Prawne aspekty ochrony chwastów. (Fot. Roman Maniarski)


Dzień drugi - wycieczka terenowa. (Fot. Andrzej Jermaczek)


Ostoja chwastów kalcyfilnych pod Opolem. (Fot. Andrzej Jermaczek)


Najłatwiej je znaleźć na skraju łanu. (Fot. Andrzej Jermaczek)


Zwiedzamy agrorezerwat w Muzeum Wsi Opolskiej. (Fot. Andrzej Jermaczek)


W kolekcji zachowawczej. (Fot. Andrzej Jermaczek)


Tyle rzadkości w jednym miejscu. (Fot. Andrzej Jermaczek)


Chwasty są bardzo fotogeniczne. (Fot. Andrzej Jermaczek)


Otwarcie wystawy CHWASTY SĄ CENNE. (Fot. Andrzej Jermaczek)
     


(C) 2012-2013 by Klub Przyrodników