OCHRONA ZAGROŻONYCH CHWASTÓW SEGETALNYCH
NA OPOLSZCZYŹNIEPROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2007 - 2013
dofinansowano ze środków
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU
Home  |  O projekcie słowami  |  O projekcie w obrazkach  |  Aktualności  |  Poznaj chwasty  |  Publikacje  |  Kontakt


O projekcie w obrazkach

Grodzenie kolekcji w gospodarstwie Adama Ulbrycha.


Nasiona chwastów są bardzo drobne, to cały tegoroczny zbiór.


Ogrodzenie kolekcji w Muzeum w Bierkowicach.


Rędzina w agrorezerwacie w Muzeum w Bierkowicach.

     
Transplantacja gatunków do kolekcji zachowawczej.                  Kolekcja chwastów w Muzuem Wsi Opolskiej.


Prace pielęgnacyjne w agrorezerwacie w Muzeum Wsi Opolskiej.


Prace pielęgnacyjne w kolekcji zachowawczej w Muzuem Wsi Opolskiej.


Tablica informacyjna agrorezerwatu w Muzuem Wsi Opolskiej.


Prace w kolekcji.


Kwitnący przewiercień okrągłolistny.


Agrorezerwat w Komorznie.


Agrorezerwat w Muzeum Wsi Opolskiej w szczycie kwitnienia.


Kolekcja w Muzeum Wsi Opolskiej po jesiennych zasiewach.


Kolekcja zachowawcza w Komorznie.


Wsiewanie chwastow w kolekcji w Muzeum Wsi Opolskiej.


Zbiór nasion.

Autorzy zdjęć: Arkadiusz Nowak, Sylwia Nowak, Andrzej Jermaczek.     


(C) 2012-2013 by Klub Przyrodników